Zo zet je je POH GGZ optimaal in!

Zo zet je je POH GGZ optimaal in!

Het aantal beschikbare uren van een POH-GGZ hangt af van de praktijkgrootte, de patiëntenpopulatie en de richtlijn van de zorgverzekeraar, maar gemiddeld geldt 8 uur POH-GGZ per normpraktijk. Is de vraag naar GGZ zorg in de praktijk groter, dan kan er vaak worden uitgebreid na overleg met de zorgverzekeraar. Maar hoe zet je die beschikbare uren nu zo efficiënt mogelijk in? Hieronder een aantal tips van Karola, een ervaren POH GGZ en manager zorg bij SUPPOHRT.

- Maak goede afspraken

Karola: “Bepaal samen met de huisarts wat de doelgroep is en waar je het zwaartepunt wil leggen. Als je kijkt naar het functieprofiel van de POH-GGZ gaat het om kortdurende consulten. In principe zit er geen limiet op het aantal consulten dat de patiënt af mag nemen.”

- Doe aan triage

“Maak bij de spreekwoordelijke voordeur een selectie. Als er sprake is van ‘zwaardere’ psychiatrie, kun je als huisarts het besluit nemen om die gevallen al te verwijzen naar de basis-GGZ of S-GGZ. Ook hier is het idee: kort als het kan, lang als het moet. De POH-GGZ kan die screening aan de hand van een intakegesprek goed op zich nemen.”

- Vinger-aan-de-pols contact

“Let op: niet ieder moeilijk probleem heeft een moeilijke oplossing. Een psychiatrische patiënt die terugkeert uit de tweede lijn en hulp nodig heeft bij ziektemanagement en begeleiding, kan in de regel goed door een POH-GGZ worden geholpen met een wat lager frequent contact. Een kwestie van een vinger aan de pols houden, om er zo voor te zorgen dat de patiënt niet terug hoeft naar de tweede lijn.”

- Bepaal de hulpvraag zorgvuldig

“De hulpvraag van een patiënt kan op allerlei vlakken zitten. Het hoeft niet per se iets psychiatrisch te zijn, het kan ook op psychosociaal gebied zijn. Schuldenproblematiek bijvoorbeeld. Daarom is het goed om een nauw contact te onderhouden met wijkteams en sociaal-maatschappelijk werk.”

- Hou de agenda flexibel

“Sommige patiënten hebben aan een half uur genoeg, maar voor een intake wordt vaak een uur gerekend. Zelf ga ik uit van 45 minuten per consult. Bepaal hoeveel patiënten de POH-GGZ kan zien en plan die niet te strak in, zodat er ruimte is om in te lopen of eventuele spoedgevallen te kunnen zien. Plan huisbezoeken aan het begin of einde van de dag, dat scheelt reistijd.”

- Gebruik het digitale gereedschap goed

Het HIS goed gebruiken bespaart tijd. Een goede training levert dus veel op! E-health is een perfecte toevoeging op de zorg en past bij de digitalisering van het leven.